Гарантиране на сигурността при поръчка на услуги

WebSeo предоставя услуги, за които се заплаща с помощта на софтуерни инструменти, предоставени от банките. Този факт ни налага задължения съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и друго приложимо българско законодателство. За да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и данните за плащания, компанията действа по следния начин. 

  1. За да получаваме и обработваме плащания за предоставените услуги, използваме сайт, защитен с технология SSL и съхраняван на сървъри с ниво на сигурност, изисквано от разпоредбите и законодателството на Европейския съюз. 
  2. Плащанията се приемат с помощта на софтуерни инструменти, предоставени и поддържани от техническия персонал на банката. WebSeo отговаря за правилното интегриране на платежните системи, но не може да носи отговорност за функционирането на платежните инструменти, предоставени от банката. 
  3. Не събираме и не съхраняваме данни за плащания на потребители или клиенти. 

Ако имате някакви въпроси относно защитата на личните ви данни, моля, свържете се с info@webseo.best