Настройване и стартиране на Yandex Direct

С рекламата Yandex Direct ще ви осигурим бърз поток от целев трафик от сайтове за търсене и тематични сайтове. В същото време ще можете да контролирате цената на клик и постоянно да оптимизирате цената на лийд. 

Екипът на WebSeo се състои от сертифицирани специалисти по реклама. Когато поръчате нашите услуги, получавате гарантирани и измерими резултати.

Задачи, които решава рекламата Yandex Direct

038-millennial

Повишена видимост

С помощта на контекстната медийна реклама можете бързо да запознаете широка заинтересована аудитория с дадена компания и нейните предложения. Хиляди потенциални клиенти ще научат за вашите продукти и услуги.

041-monitoring

Увеличаване на трафика към целевите страници

Чрез рекламиране в Yandex Direct можете бързо да насочите трафика към целевите страници на уебсайта си. С увеличаването на трафика сайтът генерира повече потенциални клиенти.

063-virtual reality

Тестване на търсенето

Този маркетингов канал ви позволява бързо да насочите трафика към целева страница или страница на нов продукт. Дори с минимален бюджет ще можете да оцените търсенето на нови продукти и услуги.

028-bar chart

Бързо стартиране на продажбите

Показването на рекламите започва веднага след като кампанията е настроена и стартирана. Този маркетингов инструмент ви позволява да насочите трафика към уебсайта си за кратко време. Това ви позволява да получавате първите си обаждания и поръчки по-рано.

004-growth

Ръст на продажбите

Рекламните кампании в Yandex Direct ще ви помогнат да увеличите броя на потенциалните клиенти. Правилно конфигурираните реклами ще увеличат броя на реализациите и ще оптимизират разходите за едно приложение.

065-online community

Бързо стартиране на продукта

Контекстната реклама в Yandex Direct ви позволява да получавате оферти за нова услуга или продукт. Вашият бизнес ще привлече максимален брой заинтересовани и платежоспособни клиенти.

Предимства на Yandex Direct

Рекламата в Yandex Direct е маркетингов инструмент, който е ефективен за популяризиране в различни ниши. Използването му има няколко основни предимства: 

 • Многофункционалността на инструмента. С Yandex Direct можете да популяризирате бизнес проекти във всички области на бизнеса ви. Това могат да бъдат онлайн магазини, корпоративни уебсайтове и портали.  
 • Бързо стартиране. Специалистите от WebSeo ще проверят рекламния акаунт и ще изградят показването на рекламата. Рекламите могат да се виждат веднага. 
 • Контрол върху разходите за реклама. Цената на показване и други показатели могат да бъдат наблюдавани и оптимизирани. 
 • Възможност за прецизно насочване на рекламите. Чрез работа със семантика и минус думи е възможно рекламите да се показват само на тези, които са най-заинтересовани от офертата. 
 • Различни рекламни формати. Възможно е да изберете вида на рекламите, които да отговарят на вашите нужди и 
 • Стабилност. С правилната стратегия и навременните корекции потокът от потенциални клиенти ще бъде постоянен, а цената на едно приложение – минимална.
 • Увеличаване на конверсиите. С помощта на ретаргетирането можете да показвате реклами на хора, които вече са били в сайта и са го напуснали без поръчка. Това повишава коефициента на преобразуване. 
 • Увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите. Чрез аналитичните данни могат да се определят най-печелившите сегменти на аудиторията и най-ефективните реклами.  

Какво включва услугата за настройка на Yandex Direct?

Анализ на нишата и целите на клиента: 

 • идентифициране и анализиране на конкуренти;
 • анализ на конкретната ниша и бизнес на клиента;
 • определяне на целите на проекта;
 • формиране на стратегия.

Настройка на кампанията:

 • събиране на семантика за рекламна кампания;
 • одитиране и настройка на акаунта;
 • създаване на реклами;
 • стартирането на кампанията.

Подкрепа за кампанията: 

 • мониторинг на текущите резултати;
 • мониторинг на ключови показатели;
 • корекции на настройките;
 • анализи и отчети за клиента. 

Цени за създаване на реклама в Yandex Direct без ДДС

Базова Тарифа

ЛВ999 /Месец

 • Оптимизиране и изчистване на ключови думи
 • Оптимизиране на тарифите
 • Корекция на кампанията
 • Почистване на рекламни петна
 • Тестване на креативността

Стандартна Тарифа

ЛВ1799 /Месец

 • Създаване на компании за търсачки за горещи ключови думи
 • Настройка на RNS
 • Настройване на ретаргетиране
 • Създаване на Yandex Metrics + цели
 • Анализ на уебсайта и прилагане на джаджи за подобряване на конверсията без увеличаване на бюджета
 • Поддръжка на рекламни кампании 7 дни

Бизнес Тарифа

ЛВ2499 /Месец

 • Създаване на кампании за търсене по горещи клавиши в Yandex Direct
 • Настройка на RNS
 • Настройка на KMS
 • Настройване на ретаргетиране
 • Създаване на анализи + цели
 • Анализ на уебсайта и прилагане на джаджи за подобряване на конверсията без увеличаване на бюджета
 • Управление на рекламни кампании 7 дни

Базова Тарифа

ЛВ849 /Месец

 • Оптимизиране и изчистване на ключови думи
 • Оптимизиране на тарифите
 • Корекция на кампанията
 • Почистване на рекламни петна
 • Тестване на креативността

Стандартна Тарифа

ЛВ1549 /Месец

 • Създаване на компании за търсачки за горещи ключови думи
 • Настройка на RNS
 • Настройване на ретаргетиране
 • Създаване на Yandex Metrics + цели
 • Анализ на уебсайта и прилагане на джаджи за подобряване на конверсията без увеличаване на бюджета
 • Поддръжка на рекламни кампании 7 дни

Бизнес Тарифа

ЛВ1549 /Месец

 • Създаване на кампании за търсене по горещи клавиши в Yandex Direct
 • Настройка на RNS
 • Настройка на KMS
 • Настройване на ретаргетиране
 • Създаване на анализи + цели
 • Анализ на уебсайта и прилагане на джаджи за подобряване на конверсията без увеличаване на бюджета
 • Управление на рекламни кампании 7 дни

Има ли въпроси?

Ние ще управляваме рекламата Yandex Direct за вашия бизнес, като гарантираме, че тя е възможно най-ефективна от гледна точка на разходите. WebSeo ще предложи решения „до ключ“ или цифров маркетинг за вашия бизнес.

 За да обсъдим проекта, изпратете ни съобщение чрез формата за контакт. 

  Обслужване:

  Цена: