Политика за поверителност

Ние считаме, че гарантирането на правото на защита на личните данни е едно от основните задължения на WebSeo, затова ще използваме и ще положим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент на ЕС“ Регламент за защита на данните „или “ ОРЗД “ ) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние подготвихме този документ, с който искаме да ви информираме за това как събираме, използваме, прехвърляме и защитаваме вашите лични данни, когато взаимодействате с нас, когато поръчвате услуги от WebSeo и посещавате уебсайта.

Запазваме си правото да актуализираме и изменяме тази Политика за поверителност от време на време, за да отразим всякакви промени в начина, по който обработваме Вашите лични данни, или промени в законовите изисквания. Когато направим това, ще публикуваме преработената Политика за поверителност на нашия уебсайт и затова ви молим да я преглеждате периодично.

Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

УебСео е търговска марка на УебСео Интернешънъл ООД, дружество със седалище и адрес на управление УебСео ЕООД, рег. номер: 206178136, ДДС номер: BG206178136 

9010 България , гр. Варна, ул. „Зюмбюл“ 10 8, офис 22

(„WebSeo“ или „ние“). За целите на защитата на данните ние сме съвместни администратори при обработката на вашите лични данни.

Тъй като обратната ви връзка винаги е важна за нас и винаги сме готови да ви предоставим всякаква допълнителна информация, която може да ви е необходима във връзка с обработката на вашите данни.

Какви категории лични данни обработваме?

Обикновено събираме вашата лична информация директно от вас, така че вие решавате каква информация да ни предоставите. Например, информацията, която събираме от вас, е следната.

 • Когато изпращате съобщение, вие ни предоставяте името си, телефонния си номер, електронната си поща и други данни за контакт в текста на съобщението;
 • Когато поръчвате услуги от WebSeo, вие ни предоставяте следната информация: желания продукт, име и фамилия, уебсайт на компанията, телефонен номер.

WebSeo не събира и не съхранява данни за плащанията на клиентите и използва софтуерни продукти и услуги, предлагани от банките, за да защити личните данни на клиентите на WebSeo. 

Освен това може да събираме и впоследствие да обработваме определена информация за вашето онлайн поведение на нашия уебсайт. Каним ви да научите повече за това, като прочетете раздела за обработка по-долу.

Възможно е да съхраняваме и събираме информация на нашия уебсайт, като използваме „бисквитки“ и други подобни технологии в съответствие с нашата Политика за използване на „бисквитки“.

Ние не събираме и не обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специалните категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. Освен това не желаем да събираме или обработваме данни за непълнолетни лица под 18-годишна възраст.

Какви са целите и причините за лечението?

Ще използваме вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на WebSeo услуги във ваша полза

Тази обща цел може да включва, когато е уместно:

 • обработка на поръчки, включително получаване, проверка, извършване на работа и фактуриране;
 • справяне с анулирания или други проблеми, свързани с поръчки, предоставени услуги;
 • възстановяване на разходите за работа в съответствие с разпоредбите на закона;
 • помощ, включително отговори на вашите въпроси относно WebSeo услугите;

Обработката на вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходима за сключването и изпълнението на договор между вас и WebSeo. Освен това за постигането на тези цели е необходимо обработване в съответствие с приложимите закони, включително данъчните и счетоводните закони.

 1. Подобряване на нашите услуги

За да ви предоставим по-добро клиентско преживяване, може да използваме определена информация за поведението ви като клиент, да ви поканим да попълните проучвания за удовлетвореност след поръчка или да ги проведем директно или с партньори.

Тези дейности се основават на нашите легитимни бизнес интереси и винаги гарантираме, че основните ви права и свободи няма да бъдат засегнати.

 1. Маркетинг

Искаме винаги да сте информирани за най-добрите оферти за услугите, които ви интересуват. Затова можем да ви изпращаме всички видове съобщения чрез електронни канали за комуникация (електронна поща / SMS / мобилен push / webpush и т.н.), които съдържат обща и тематична информация, информация за подобни услуги или услуги, които ги допълват. 

За да ви предоставим информацията, от която се интересувате, може да използваме определени данни за поведението ви като клиент (напр. разглеждани страници/ история на поръчките). Винаги гарантираме, че това обработване се извършва в съответствие с вашите права и свободи и че решенията, взети във връзка с него, нямат правни последици и не ви засягат.

В повечето случаи изпращането на маркетингови съобщения изисква вашето предварително съгласие. Можете да промените мнението си и да оттеглите съгласието си по всяко време:

 • да промените настройките в клиентския си профил в раздел „Моите абонаменти“;
 • използвате връзката „Отписване“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • свържете се с WebSeo, като използвате данните за контакт по-горе.

В определени ситуации може да основаваме маркетинговите си дейности на легитимния си интерес за насърчаване и развитие на бизнеса ни. Във всички случаи, когато използваме вашата информация за нашите законни интереси, ние се грижим и предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме, че вашите основни права и свободи няма да бъдат засегнати. Въпреки това можете да спрете обработката на личните си данни за маркетингови цели по всяко време, като използвате описаните по-горе средства, и ние ще отговорим на искането ви.

 1. Защита на нашите легитимни интереси

Възможно е да има случаи, в които използваме или споделяме информация, за да защитим нашите права и бизнес. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата WebSeo от кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и разкриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи;
 • мерки за управление на други рискове.

Основната причина за тези видове обработка са нашите законни интереси за защита на собствения ни бизнес, при условие че гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, балансират нашите интереси с вашите основни права и свободи.

Освен това в някои случаи обработката ни се основава на законови разпоредби, като например задължението за защита на ценностите съгласно приложимото право в това отношение.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Винаги можете да ни помолите да премахнем определена информация и ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация.

На кого изпращаме вашите лични данни?

В зависимост от случая можем да споделяме или да предоставяме достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели

 • доставчици на платежни/банкови услуги;
 • доставчици на услуги за пазарни проучвания;
 • застрахователни компании;
 • други компании, с които можем да разработим съвместни програми за популяризиране на нашите продукти и услуги.

Ако сме задължени по закон или ако е необходимо да защитим законните си интереси, може също така да разкрием определена лична информация на публични органи.

Гарантираме, че достъпът на частни трети страни до вашите данни се осъществява в съответствие със законодателството за защита на данните и неприкосновеността на личния живот въз основа на сключените с тях договори.

В кои държави прехвърляме вашите лични данни?

Понастоящем съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в България.

Въпреки това някои от вашите лични данни могат да бъдат споделени с организации, базирани в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно прехвърляне на лични данни се управлява внимателно, за да защитим вашите права и интереси. Предаването на данни на доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъде защитено от договорни задължения и, когато е уместно, от други предпазни мерки, като например стандартни договорни разпоредби, издадени от Европейската комисия, или схеми за сертифициране, като например Щит за поверителност. Лични данни, предавани от ЕС на Съединените американски щати.

Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт по-горе, за да разберете кои са държавите, в които прехвърляме вашите данни, и какви мерки за сигурност прилагаме при тези прехвърляния.

Как пазим личните ви данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с индустриалните стандарти.

Съхраняваме вашите данни на защитени сървъри, като използваме най-новите алгоритми за криптиране и осигуряваме резервно съхранение.

Използваме услугата за обработка на плащания PayU за извършване на плащания. Цялата информация за плащане се криптира с помощта на технологията SSL.

Въпреки мерките, които предприемаме за защита на вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация чрез интернет или други публични мрежи не е напълно сигурно и съществува риск данните да бъдат прегледани и използвани от неупълномощени трети страни. Не можем да носим отговорност за тези уязвимости в системи, които не са под наш контрол.

Какви са правата ви?

Общият регламент за защита на данните признава редица права във връзка с вашите лични данни. Можете да поискате достъп до данните си, да коригирате грешки в нашите файлове и/или да възразите срещу обработката на личните ви данни. Можете също така да упражните правото си да подадете жалба до компетентен надзорен орган или до съд. В зависимост от случая може да имате и право да поискате изтриване на личните си данни, право да ограничите обработката на данните си и право на преносимост на данните.

Можете да научите повече за всяко от тези права, като видите таблицата по-долу.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-горе. Ако желаете да упражните тези права, моля, обърнете внимание на следното:

Личност. Ние се отнасяме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лична информация.

Такси и плащания. Няма да ви таксуваме за упражняването на каквито и да било права във връзка с вашите лични данни, освен ако искането ви за достъп до информация не е необосновано, повтарящо се или ненужно, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще ви уведомим за всички приложими такси, преди да разгледаме искането ви.

Време за реакция. Планираме да отговорим на всички валидни искания в рамките на един месец, освен ако искането не е особено сложно или не сте подали няколко искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим, ако имаме нужда от повече от един месец. Можем да ви помолим да ни кажете какво точно искате или за какво се притеснявате. Това ще ни помогне да действаме по-бързо и да намалим времето, необходимо за отговор на вашето запитване.

Права на трети страни. Запазваме си правото да не отговаряме на искания, ако те засягат неблагоприятно правата и свободите на други субекти на данни.

 

Съответни права
Описание

Достъп до

Можете да ни изпратите запитвания, за да: потвърдим, че обработваме вашите лични данни; предоставим копие от данните, които обработваме; предоставим ви информация за вашите лични данни, като например данните, които съхраняваме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги прехвърляме в чужбина и как ги защитаваме, колко дълго ги съхраняваме, какви права имате, как можете да подадете жалба, ако получим вашите данни, ако информацията вече не ви е била предоставена чрез това известие.

Актуализация и настройка

Можете да поискате от нас да поправим или променим вашите неточни или непълни лични данни.Можем да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Можете да поискате от нас да изтрием личните ви данни, но само ако: те вече не са необходими за целта, за която са били събрани; или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на данни се основава на съгласие); или упражнявате законно право на възражение; или са били незаконно обработени; или съществува законово задължение в това отношение.Не сме задължени да уважим искането ви за изтриване на личните ви данни, ако обработката е необходима: за спазване на законово задължение; или за установяване, прилагане или защита на правен иск; Има някои други

Ограничаване на обработката на данни

Можете да поискате от нас да ограничим обработката на личните ви данни, но само ако: точността им е оспорена (вж. раздела за коригиране на данни), така че да можете да проверите точността им; или ако обработката е незаконна, но не искате данните да бъдат изтрити; или те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но все още трябва да предявим, упражним или защитим правен иск; илиВие вече сте упражнили правото си на възражение и проверете дали нашите права продължават да бъдат валидни.

Преносимост на данните

Можете да поискате от нас да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат „прехвърлени“ директно на друг администратор на данни, но само ако: обработването се основава на Вашето съгласие или споразумение с Вас; и обработването е автоматично.

Право на възражение

По всяко време можете да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на личните ви данни въз основа на нашите законни интереси, ако смятате, че основните ви права и свободи имат преимущество пред тези интереси.Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на данните ви за целите на директния маркетинг (включително създаване на акаунт), без да посочвате причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено възможно най-скоро.

Автоматизирано вземане на решения

Можете да поискате от нас да не вземаме решения, основани единствено на автоматична обработка, но само ако решението: създава правни последици за вас; засяга ви по подобен и значителен начин.Това право не се прилага, ако решението, взето след автоматичното решение: трябва да сключим или изпълним договор с вас; е разрешено от закона и има адекватни гаранции за вашите права и свободи; се основава на вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате право да подадете жалба до местния надзорен орган във връзка с обработката на личните ви данни. В България данните за контакт с инспектора по защита на данните са следните

Комисия за защита на личните данни на Република България

Адрес: София 1592, проф. Цветан Лазаров „№ 2

Електронна поща:
kzld@cpdp.bgСайт: www.cpdp.bg

За запитвания относно получени жалби, сигнали и въпроси:

Телефон 02 / 91-53-519 Електронна поща
kzld@cpdp.bg

Длъжностно лице по защита на данните – Любомир Грънчаров Електронна поща
: dpo@cpdp.bg **
Използва се само за въпроси относно обработването на Вашите лични данни от CPDP в качеството на администратор и за упражняване на Вашите права съгласно членове 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Без да се засяга правото ви да се свържете с надзорния орган по всяко време, моля, свържете се с нас предварително и ние обещаваме да положим всички усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   

 • Напомняме ви, че можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на WebSeo по всяко време, като изпратите запитване на data.protection@webseo.best.